24 timers check in

Altid gratis parkering

Bedømt 8,45 ud af 10

FN's Verdensmål

Sådan arbejder vi med FN's Verdensmål i Danhostel

Få et uforpligtende tilbud

Vi sidder klar på mail og telefon

Afskaf fattigdom

På Danhostel forærer vi møbler, hovedpuder, dyner og lign. væk, når det er tid til, at de skal udskiftes. Vi holder også loppemarkeder. Produkter eller overskud går til lokale organisationer, som hjælper fattige og udsatte.

Status:
Er implementeret

Stop sult

Vi optimerer og udveksler information med hinanden om løsninger omkring madpakker, der reducerer madspild og ressourceforbrug.

Hvor det er muligt, indgår vi lokale aftaler om overskudsmad til udsatte i lokalmiljøet (hjemløse, fattige, studerende oa.).

Vi udveksler gode resteopskrifter, og deler dem med kollegaer på andre Danhostels.

Herudover bestræber vi os også på at indgå samarbejde med lokale foreninger og aktører.

Status:
Er implementeret

Sundhed og trivsel

Danhostels mål er røgfrie værelser og fællesområder uden tobaksrøg.

Alle Danhostels skal kunne tilbyde motionstilbud og friluftsaktiviteter til personale og gæster.

Status:
Er igangsat og vores mål er at det er færdig-implementeret i løbet af 2022

Kvalitetsuddannelse

Vi tilstræber en løbende udviklingsproces med vores medarbejdere, og laver en plan herfor.

Der tilbydes relevant uddannelse til personalet.

Vi stiller os til rådighed for jobprøvning og erhvervspraktik.

Vi styrker rammerne for afholdelse af lejrskoler

På alle Danhostels med Wi-Fi er det gratis at komme på nettet.

Status:
Bliver løbende implementeret

Ligestilling mellem kønnene

Kønsopdeling på fællesværelser.

Begge køn skal som udgangspunkt repræsenteres i Danhostels bestyrelse og arbejdsgrupper.

Samme løn for samme arbejde.

Status:
Er implementeret

Rent vand og sanitet

Der skal spareanordninger på nyanskaffelser inden for vand og sanitet.

Vi opfordrer vores gæster til at spare på vand og ressourcer.

Ved ny-indkøb skiftes der til vandbesparende vaskemaskiner samt fedtopsamling.

Der skal bruges miljøgodkendte rengøringsmidler.

Status:
Bliver løbende implementeret i løbet af 2022

Bæredygtig energi

Vores personale undervises i energibesparende tiltag.

Ved udskiftning af lyskilder skiftes der til LED-pærer.

Vi sætter fokus på lys, varme og andre energikrævende kilder.

Hvor det er muligt, skiftes der til vedvarende energi (inkl. leverandører)

Status:
Bliver løbende implementeret i løbet af 2022

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Ansættelsesforhold og leverandører skal leve op til gældende lovgivning.

Vi samarbejde med lokale aktører inden for oplevelser, attraktioner, handel, restauranter, transport osv. (nuværende Fælles Vækst 2020-strategi pkt. 3)

Status:
Er implementeret

Industri, innovation og infrastruktur

Vi stiller gratis Wi-Fi til rådighed.

Tilbyder eller henviser til cykeludlejning.

Bidrager til udvikling af lokale cykel- og vandrerruter.

Anviser til offentlig transport.

Status:
Er implementeret

Mindre ulighed

Danhostels kerneprodukt er trygge rammer til fællesskaber, der opfordrer til samvær.

Vi vil indgå et samarbejde med landsdækkende eller lokale humanitære organisationer.

Hvis muligt, stille vi gerne faciliteter til rådighed for lokale hjælpeorganisationer.

Status:
Er implementeret

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi styrker den lokale historiefortælling og attraktivitet.

Vi bestræber os på at handle lokalt og bruge lokale råvarer i videst muligt omfang.

Tilbyder eller henviser til cykeludlejning. (=#9)

Etablerer samarbejde med lokale aktører inden for oplevelser/attraktioner, handel, restauranter, transport osv. (= #8)

Status:
Bliver løbende implementeret i løbet af 2022

Ansvarligt forbrug og produktion

Affaldsbehandling med fokus på

  • Forebyggelse
  • Reduktion
  • Genanvendelse
  • Genindvinding

Vi afskaffer engangsplastic.

Etablerer en genbrugsside på Danhostels Intranet – til internt brug for kædens medlemmer.

Vi styrker brugen af danske og økologiske sæsonmadvarer.

Status:
Bliver løbende implementeret i løbet af 2022

Klimaindsats

I køkkenet reducerer vi kødforbrug.

Vi stiller poser til indsamling af affald i naturen til rådighed. (Fx affald i bytte for en kop kaffe/kage)

Vores madpakker emballeres miljørigtigt.

Status:
Bliver løbende implementeret i løbet af 2022

Livet i havet

Vi vil afskaffe engangsplastic og reducere vores forbrug af plastic.

Status:
Bliver løbende implementeret i løbet af 2022

Livet på land

Vi undgår kemikalier ved ukrudtsbekæmpelse på vores Danhostels.

Status:
Bliver løbende implementeret i løbet af 2022

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Ingen diskrimination

På Danhostel er der plads til alle uanset køn, religion, handicap og etnisk baggrund.

Status:
Er implementeret

Partnerskab for handling

Vi vil styrke Danhostel-samarbejdet.

Styrke det lokale turismesamarbejde.

Vi vil så vidt muligt opfordre til, at Samhandel og andre store leverandører skal leve op til FN’s verdensmål i deres indkøb.

Vi skal dele ”best practices” og erfaringer, opskrifter inden for bæredygtighed, energibesparelse og madopskrifter med fokus på økologi og vegetariske retter.

Status:
Bliver løbende implementeret i løbet af 2022

Anmeldelser

8,45

8,45 ud af 10

Baseret på 119 anmeldelser

Se mere her